Ikon för Rikstermbanken

arbetsvals

svenska termer: arbetsvals
arbetare
definition:

en av de kardbeslagna valsar som ligger över kardcylindern i en valskarda

anmärkning:

Dess uppgift är att tillsammans med cylindern karda materialet, vilket upprepade gånger överföres från cylindern till arbetsvalsarna och därefter med hjälp av vänd(ar)valsar återföres till cylindern.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957