Ikon för Rikstermbanken

anilinsvart

svensk term: anilinsvart
definition:

textilfärg framställd genom oxidering av anilin med kaliumbikromat och svavelsyra

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957