Ikon för Rikstermbanken

acetonprov

svensk term: acetonprov
definition:

provning med aceton, varmed kan utrönas om rayon är av viskos- eller acetattyp

anmärkning:

Viskosrayon visar ingen reaktion.

 
källa: Textilrådet: Textilteknisk ordlista | 1957