Ikon för Rikstermbanken

utjämningsstrategi

svensk term (rek.): utjämningsstrategi
definition:

den strategi för kapacitetsplanering som innebär att man tillämpar ett konstant kapacitetsutnyttjande kallas utjämningsstrategi

anmärkning:

För att anpassa sig till variationer i efterfrågan producerar man mot lager under lågsäsong och använder lager för att täcka en jämfört med tillgänglig kapacitet för stor efterfrågan under högsäsong.

se även:
engelsk term (rek.): level strategy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004