Ikon för Rikstermbanken

anpassningsstrategi

svensk term (rek.): anpassningsstrategi
svensk term (acc.): nollagerstrategi
definition:

den strategi för kapacitetsplanering som innebär att tillgänglig kapacitet successivt anpassas till det kapacitetsbehov som föreligger i takt med att efterfrågan förändras

anmärkning:

Med en renodlad anpassningsstrategi behövs det inget färdigvarulager.

se även:
engelsk term (rek.): chase strategy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004