Ikon för Rikstermbanken

reservation

svensk term (rek.): reservation
definition:

kvantitet av en lagerförd artikel som är destinerad till viss kundorder eller tillverkningsorder

anmärkning:

En reservation kan betraktas som ett säkert förväntat materialbehov jämfört med planerade materialbehov som avser nedbrutna behov från planerade order.

se även:
engelsk term (rek.): allocation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004