Ikon för Rikstermbanken

mjuk reservation

svensk term (rek.): mjuk reservation
definition:

reservation som endast bokar en viss kvantitet till en kund- eller tillverkningsorder utan att specificera från vilket parti och/eller lagerplats som kvantiteten skall tas

anmärkning:

Det motsvarar vad man oftast innefattar i begreppet reservation.

se även:
engelsk term (rek.): soft allocation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004