Ikon för Rikstermbanken

relationsdiagram

svensk term (rek.): relationsdiagram
förklaring:

Ett relationsdiagram illustrerar de logiska sambanden mellan å ena sidan en frågeställning eller ett problem och å andra sidan dess effekter på olika slag av data eller påverkan på resultat. Relationsdiagrammet är ett av de så kallade Sju managementverktygen.

se även:
engelsk term (rek.): relationship chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004