Ikon för Rikstermbanken

sju managementverktyg

svensk term (rek.): sju managementverktyg
förklaring:

Vid japanskt förbättringsarbete används olika slag av hjälpmedel och verktyg. En samling hjälpmedel som går under beteckningen de sju managementverktygen är i första hand avsedda för att sammanställa och hantera ostrukturerad verbal information eller verbala data. De sju managementverktygen är släktskapsdiagram, relationsdiagram, träddiagram, matrisdiagram, matrisdataanalys, processbeslutsdiagram och pildiagram.

engelsk term (rek.): the seven management tools
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004