Ikon för Rikstermbanken

ramavtal

svensk term (rek.): ramavtal
förklaring:

Ramavtal är en benämning på en avtalsform med ungefär samma innebörd som termen avropsavtal.

se även:
engelsk term (rek.): blanket order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004