Ikon för Rikstermbanken

parallellkopplade materialsystem

svensk term (rek.): parallellkopplade materialsystem
definition:

system av hierarkiska produktionsenheter och lager som är kopplade så att efterfrågeinformation till en enhet i hierarkin förs ner igenom systemet utan den tidsfördröjning som informationsöverföring via beordring medför

se även:
engelsk term (rek.): parallel system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004