Ikon för Rikstermbanken

kaskadkopplade materialsystem

svensk term (rek.): kaskadkopplade materialsystem
definition:

system med hierarkiska produktionsenheter och lager som är kopplade så att varje enhet/lager styrs för sig på basis av efterfrågan från närmast efterföljande enhet

anmärkning:

I kaskadkopplade materialsystem kan tidsfördröjningar i informationsöverföring uppstå och ge ogynnsamma dynamiska effekter.

se även:
engelsk term (rek.): cascaded system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004