Ikon för Rikstermbanken

lokallager

svensk term (rek.): lokallager
definition:

lager som är avsett för distribution till slutkund inom ett mindre geografiskt område

se även:
engelsk term (rek.): local warehouse
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004