Ikon för Rikstermbanken

centrallager

svensk term (rek.): centrallager
definition:

ett för ett större geografiskt område gemensamt lager

anmärkning:

Lagret kan vara avsett för distribution direkt till slutkund och/eller för distribution till ett antal olika lokallager och därifrån till slutkund.

engelsk term (rek.): central warehouse
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004