Ikon för Rikstermbanken

intrinsicprognos

svensk term (rek.): intrinsicprognos
definition:

prognos baserad på historik från samma variabel som man prognostiserar, dvs. det är en icke-betingad prognos

anmärkning:

Exempelvis är en försäljningsprognos för en produkt, framtagen från försäljningsstatistik för produkten, en intrinsicprognos.

se även:
engelsk term (rek.): intrinsic forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004