Ikon för Rikstermbanken

extrinsicprognos

svensk term (rek.): extrinsicprognos
definition:

betingad prognos, dvs. prognosen baseras på samband mellan den variabel som skall prognostiseras och en eller flera förklarande variabler, så kallade indikatorer

engelsk term (rek.): extrinsic forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004