Ikon för Rikstermbanken

icke betingad prognos

svensk term (rek.): icke betingad prognos
förklaring:

Icke betingade prognoser avser en typ av prognoser som karaktäriseras av att man vid prognostiseringen endast analyserar data för den variabel som man önskar prognostisera. Metodtypen är helt dominerande för operativ efterfrågeprognostisering.

se även:
engelsk term (rek.): intrinsic forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004