Ikon för Rikstermbanken

betingad prognos

svensk term (rek.): betingad prognos
definition:

prognos som bygger på formella beräkningar från modeller över sambanden mellan den prognostiserade variabeln och ett antal förklarande variabler, så kallade marknadsindikatorer

anmärkning:

Sambanden kan antingen bestämmas analytiskt, exempelvis med hjälp av regressionsanalys, eller genom simuleringsanalyser. Prognosmetodiken används framför allt för långtidsprognoser.

engelsk term (rek.): extrinsic forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004