Ikon för Rikstermbanken

alternativ operationsföljd

svensk term (rek): alternativ operationsföljd
definition:

operationsföljd som kan användas som alternativ till den ordinarie operationsföljden för tillverkning av en artikel

anmärkning:

Den används exempelvis om man som alternativ vill kunna tillverka en artikel på ett annat företag eller fabrik än den normala.

se även:
engelsk term (rek): alternate routing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004