Ikon för Rikstermbanken

alternativ operation

svensk term (rek.): alternativ operation
definition:

operation som kan användas som ett alternativt tillverkningssteg i annan produktionsgrupp om av något skäl den ordinarie operationen och produktionsgruppen inte är tillgänglig eller användbar, exempelvis på grund av överbeläggning eller maskinstillestånd.

anmärkning:

Normalt sker kostnadskalkylering med avseende på den ordinarie operationen. Att använda en alternativ operation medför därför i regel att en arbetsprestationsoberoende kalkyldifferens uppkommer.

engelsk term (rek.): alternate operation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004