Ikon för Rikstermbanken

Paretodiagram

svensk term (rek.): Paretodiagram
svensk term (acc.): Lorenzdiagram
definition:

grafisk illustration till Paretos minoritetsprincip

se även:
engelsk term (rek.): Pareto chart
engelsk term (acc.): Lorenz chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004