Ikon för Rikstermbanken

Paretodiagram

svensk term (rek): Paretodiagram
svensk term (acc): Lorenzdiagram
definition:

grafisk illustration till Paretos minoritetsprincip

se även:
engelsk term (rek): Pareto chart
engelsk term (acc): Lorenz chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004