Ikon för Rikstermbanken

Paretos minoritetsprincip

svensk term (rek): Paretos minoritetsprincip
svensk term (acc): 80/20-regeln
förklaring:

Paretos minoritetsprincip formulerades av den schweiziske nationalekonomen Vilfredo Pareto. Principen lyder: ”I varje serie av element svarar alltid ett litet antal element för en stor del av effekten”. Principen utgör den bakomliggande teorin till volymvärdeanalys.

engelsk term (rek): Pareto minority principle
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004