Ikon för Rikstermbanken

åttio/tjugo-regeln

svensk term (rek.): åttio/tjugo-regeln
definition:

erfarenhetsbaserad regel om att storleksordningen 20 % av ett antal element ofta står för storleksordningen 80 % av effekten

anmärkning:

Exempelvis svarar ofta 20 % av produkterna i ett sortiment för storleksordningen

80 % av försäljningen. Åttio/tjugo-regeln är en variant på den så kallade Paretos minoritetsprincip.

se även:
engelsk term (rek.): eighty/twenty rule
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004