Ikon för Rikstermbanken

yttre hot

svensk term: yttre hot
definition:

hot som har sitt ursprung utanför den egna organisationen

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008