Ikon för Rikstermbanken

inre hot

svensk term: inre hot
definition:

hot som härrör från personer inom eller behörigt knutna till den egna verksamheten.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008