Ikon för Rikstermbanken

lösenord

svensk term: lösenord
användningsområde: i IT-miljö
definition:

beteckningen på en teckensträng som anges för att verifiera användaridentitet

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008