Ikon för Rikstermbanken

PIN-kod

svensk term: PIN-kod
förklaring:

PIN-koden är ett lösenord av begränsad längd, ofta bestående enbart av siffror. PIN-kod används ofta tillsammans med kort vid autenticering, t.ex. i betalningssystem.

engelsk term: Personal Identification Number
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008