Ikon för Rikstermbanken

evaluering

svenska termer: evaluering
säkerhetsevaluering)
definition:

utvärdering av ett system eller en systemkomponent gentemot specificerade säkerhetskrav samt bedömning av funktionsstyrkan hos ingående säkerhetsfunktioner

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008