Ikon för Rikstermbanken

certifiering

svensk term: certifiering
definition:

formellt fastställande av resultatet från en evaluering mot given standard

anmärkning:

Begreppet används även för att beteckna evaluering av kompletta IT-system. Certifiering utgör ofta ett väsentligt underlag vid ackreditering.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008