Ikon för Rikstermbanken

allmän handling

svensk term: allmän handling
definition:

handling som upprättats, inkommit till, eller förvaras hos myndighet

anmärkning:

Regleras av Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008