Ikon för Rikstermbanken

sekretesslagen

svensk term: sekretesslagen
definition:

precisering av de i tryckfrihetsförordningen angivna undantagen vad gäller allmänna handlingars offentlighet såsom försvarssekretess, kommersiell sekretess, personsekretess m.m. (SFS 1980:100)

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ord och begrepp | 2008