Ikon för Rikstermbanken

kyllagring

svensk term: kyllagring
definition:

lagring av livsmedel vid en kontrollerad temperatur mellan produktens fryspunkt och +8 ℃ för animalier och från någon plusgrad till +15 ᠃ för vegetabilier

anmärkning:

Lagring vid högre temperatur förekommer för vissa produkter.

 
källa: Djupfrysningsbyrån: Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel