Ikon för Rikstermbanken

livsmedelsgodkännande

svensk term: livsmedelsgodkännande
definition:

myndighetsgodkännande av plastmaterial innehållande redovisade additiv för användning i kontakt med livsmedel

anmärkning:

Även enskilda additiv kan bli godkända. Det svenska Livsmedelsverket följer rekommendationer från det tyska BGA respektive det amerikanska FDA.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007