Ikon för Rikstermbanken

FDA

svensk term: FDA
förklaring:

FDA är en förkortning för, och vanligen använd benämning på, det amerikanska livsmedelsverket, Food and Drug Administration. En stor del av jordens alla materialtillverkare anlitar FDA för att få speciella kvaliteter av sina material provade och godkända för kontakt med livsmedel i t.ex. förpackningar och hushållsartiklar. Det tyska BGA, Bundes Gesundheits Amt, är en europeisk motsvarighet som godkänner material efter ingående provning och som också anlitas av många internationella materialtillverkare. Livsmedelverket i Sverige följer normalt de båda verkens

rekommendationer.

engelska termer: Food and Drug Administration
FDA
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007