Ikon för Rikstermbanken

kedjelängd

svensk term: kedjelängd
definition:

den längd en helt utsträckt (makro-)molekylkedja har mellan ändpunkterna

anmärkning:

Det är emellertid en tämligen omständlig uppgift att mäta denna längd hos en enskild molekylkedja. Man är normalt mer intresserad av den genomsnittliga längden liksom fördelningen av olika längder hos polymera material. Molekylkedja intar i sitt spänningsfria tillstånd, dvs. i en smälta en form av mer eller mindre hoptrasslat garnnystan som ibland, t.ex. vid formfyllnaden i en form, kan sträckas ut till delar av sin totala längd. I dagligt tal uttrycks ofta molekylkedjors storlek med begreppet kedjelängd. Egentligen avses då måttet på den genomsnittliga molekylvikten, polymerisationsgraden eller antalet ingående atomer i huvudkedjan hos materialet.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007