Ikon för Rikstermbanken

molekylmassa

svenska termer: molekylmassa
molekylvikt
förklaring:

Molekylmassan hos en makro- eller kedjemolekyl beräknas ur summan av ingående atomers atommassa.

exempel:

Polyeten som framställs ur monomeren eten, C₂H₄ med polymerisationsgraden 10 000.

polymerisationsgrad: 10 000 (=antalet monomer/ medelkedja)

monomerens atommassa:2 st. C= 2 × 12 + 4 st. H = 1 × 4 = 28

molekylmassa: 10 000 × 28 = 280 000

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007