Ikon för Rikstermbanken

jäsmedel

svensk term: jäsmedel
definition:

grupp ämnen som vid tillsats i plastmaterial kan ge upphov till jäsning och därmed cellulära produkter

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007