Ikon för Rikstermbanken

ftalatplaster

svensk term: ftalatplaster
definition:

grupp av såväl härd- som termoplaster med det gemensamt att en ftalsyra (anhydrid), t.ex. iso-, orto- eller tereftalsyra, ingår som en komponent vid syntesen av respektive plastmaterial

anmärkning:

Bland termoplaster är kanske PET mest känt, dvs. poly-etentereftalat.

exempel:

Exempel på härdplaster är isoftalsyra- respektive ortoftalsyrapolyester.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007