Ikon för Rikstermbanken

eten-tereftalatplast

svenska termer: eten-tereftalatplast
PET
definition:

termoplast som marknadsförs i såväl amorfa som delkristallina kvaliteter

anmärkning:

PET är resultat av en reaktion mellan etylenglykol och tereftalsyra. Materialet har fått stor användning till PET-flaskor, som transparent förpacknings- och skivmaterial liksom till formsprutade detaljer. De största volymerna går till flaskor och förpackningar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007