Ikon för Rikstermbanken

färgkoncentrat

svensk term: färgkoncentrat
definition:

infärgning av plastmaterial kan ske endera direkt hos materialleverantören eller, i ökande omfattning, hos plastbearbetaren direkt vid processen

anmärkning:

I det senare fallet används färgkoncentrat antingen i flytande form eller i form av pellets, s.k. masterbatch. I båda fallen används en bas för färgämnet som är blandbar med den plast som skall infärgas. Fördelen för bearbetaren är att man enklare kan växla färg på produkterna och få specialfärger utan att behöva köpa stora kvantiteter speciellt fabriksinfärgade kvaliteter.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007