Ikon för Rikstermbanken

masterbatch

svensk term: masterbatch
definition:

blandning av plastmaterial, färgpigment, olja och andra processhjälpmedel i form av granulat

anmärkning:

Används för direktinfärgning av ofärgat plastmaterial i aktuell bearbetningsprocess. Masterbatch kan också innehålla andra aktiva ämnen än färgpigment.

exempel:

Additiv med syftet att påverka någon egenskap hos plastmaterialet.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007