Ikon för Rikstermbanken

elast

svensk term: elast
förklaring:

Elaster är polymera material med gummiliknande egenskaper. De behöver inte vara vulkaniserade liksom traditionella gummimaterial utan till gruppen räknas även termoplastiska elaster, s.k. TPE-material. TPE materialen utgör idag en tämligen stor grupp material. Den tidigare vanliga uppdelningen av polymera material i gummi respektive plastmaterial är inte längre hållbar efter introduktionen av TPE material. De senare utgör gränsfall som inte passar in i någon av de äldre definitionerna.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007