Ikon för Rikstermbanken

elastomer

svensk term: elastomer
förklaring:

Äldre men fortfarande allmänt använt begrepp för förnätade (vulkade) polymera material med stor elastisk töjbarhet, vanligen kallade gummi. En tidigare vanlig definition för en elastomer har varit: Ett material är en elastomer om det kan töjas till minst sin dubbla längd utan att brista och sedan kunna gå tillbaka till ungefär sin ursprungliga längd, storlek och form efter avlastning.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007