Ikon för Rikstermbanken

centrifugalgjutning

svensk term: centrifugalgjutning
förklaring:

Centrifugalgjutning utnyttjar centrifugalkraften att impregnera glasfiber som befinner sig på insidan av roterande, rörformiga formar. Hartset tillförs genom sprutning. Det förekommer ofta att harts och klippt fiber påförs samtidigt.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007