Ikon för Rikstermbanken

fibersprutning

svensk term: fibersprutning
definition:

Fibersprutning är en variant av handuppläggning. Skillnaden ligger i att harts och armeringsfiber sprutas samtidigt på formen. Utrustningen består av en sprutpistol som är sammanbyggd med ett huggverk. Huggverket klipper en rovingsträng i lämplig längd samtidigt som harts sprutas genom sprutmunstycket. Den klippta fibern fångas av hartsstrålen och hamnar på formen samtidigt med hartset. Kompaktering och avluftning sker på samma sätt som vid handuppläggning. Fibersprutning medger avsevärt högre takt i produktionen än handuppläggning. Fiberhalten blir dock lägre vilket ger lägre mekaniska egenskaper.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007