Ikon för Rikstermbanken

cellstyren

svensk term: cellstyren
definition:

cellulär polystyren som framställts genom ett ångexpansionsförfarande, s.k. EPS-förfarande, eller genom form- eller strängsprutning, s.k. TSG-förfarandet

anmärkning:

Vid ångexpansion framställs

produkter med låg densitet (gramvikt), vanligen mellan 12 och 100 gram per liter. Såväl högre som lägre volymvikter förekommer. Vid sträng- eller formsprutning får man produkter med högre densiteter, vanligen mellan 700 och 900 gram per liter.

se även:

EPS, TSG

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007