Ikon för Rikstermbanken

TSG

svensk term: TSG
förklaring:

En förkortning för ”termoplast–skum–(form-) gods” som framställs genom formsprutning av termoplaster innehållande drivmedel. Kännetecknande är att sådant formgods har relativt homogen ytstruktur med en cellulär kärna. Denna kärna uppkommer genom frånvaron av eftertryck vid TSG formsprutning. Plastmaterialet i kärnan kan, medan det fortfarande är varmt och under inverkan av drivmedlet, till en cellstruktur. Formgods av TSG har en något lägre densitet än vanligt formgods. Metoden medger också formsprutning av större och tjockväggigare detaljer än annars. Orsaken är att eftertryck inte används och att därför den tillgängliga låskraften medger större projicerad area än vid konventionell formsprutning.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007