Ikon för Rikstermbanken

brandmotstånd

svensk term: brandmotstånd
definition:

förmåga hos ett plastmaterial eller plastkomponent att under en viss tid ha förmågan att stå emot brand med bibehållen funktion

anmärkning:

Brandmotståndet mäts med hjälp av standardiserade provmetoder. De ger en grov uppfattning om ett materials brandegenskaper. Samstämmigheten med verkliga bränder är inte alltid den bästa och kan för en del metoder ifrågasättas.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007