Ikon för Rikstermbanken

brandhämmande tillsats

svensk term: brandhämmande tillsats
definition:

tillsats som i plastmaterial minskar brandbenägenheten (brännbarhet, brandspridning) hos materialet

anmärkning:

Vanliga och aktiva ämnen är de som är baserade på brom-, klor- och fosforföreningar. De ämnen som innehåller klor- och bromatomer ger vid brand upphov till dels korrosionsrisk hos metallföreningar och dels ämnen som påverkar miljö och människor skadligt. Brandhämmande ämnen baserade på fosfatföreningar ger mindre korrosions- och andra skador men är än så länge inte fullt så aktiva som de som innehåller brom eller klor.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007