Ikon för Rikstermbanken

bakelit

svensk term: bakelit
förklaring:

Trivialnamn på en grupp fenolplastbaserade formpressade plastprodukter som länge varit i kommersiellt bruk. Användningen är idag främst koncentrerad till impregnering av papper som används för framställning av byggplattor, tidigare benämnda ”perstorpsplatta”.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007